Brukare per fastighet för Hjälmared 1

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Hjälmared 1 Gård 1:
(<=1612 ... <=1618) Skattebonde Olof Pederssen
(<=1618 ... <1628) Indester (dk) Peder Olufsson *omkring 1594
(<=1628 ... ) Skattebonde Peder Olufsson *omkring 1594
Hjälmared 1 Gård 2:
(<=1612 ... <1618) Indester (dk) Anders Torstenssen
(<=1618 ... <1628) Skräddare Hans Skredder
(<=1628 ... ) Indester (dk) Hans Anderssen
Hjälmared 1 Gård 3:
(<=1612 ... <1633-03) Indester (dk) Mads Anderssen
(<=1633-03 ... ) Indester (dk) Peder Madtssen
Hjälmared 1 Gård 4:
(<=1612 ... <1618) Indester (dk) Hans Mogenssen
(<=1618 ... <1628) Skattebonde Hans Mogenssen
(<=1628 ... ) Indester (dk) Hans Mogenssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Hjälmared 2

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Hjälmared 2 Gård 1:
(<=1612 ... ) Skattebonde Oluf Olufssen
Hjälmared 2 Gård 2:
(<=1618 ... ) Indester (dk) Hans Anderssen
Hjälmared 2 Gård 3:
(<=1618 ... ) Indester (dk) Jens Hanssen
Hjälmared 2 Gård 4:
(<=1612 ... <1628-01) Indester (dk) Anders Erichssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Hjälmared 3

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Hjälmared 3 Gård 1:
(<=1612 ... <=1618) Skattebonde Christman Erichssen
(<=1618 ... ) Skattebonde Anders Christmandssen
Hjälmared 3 Gård 2:
(<=1618 ... ) Indester (dk) Thore Madssen
Hjälmared 3 Gård 3:
(<=1618 ... <1628-01) Indester (dk) Anders Madssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Hjälmared 4

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Hjälmared 4 Gård 1:
(<=1612 ... <1633-03) Skattebonde Hans Anderssen
(<=1628-01 ... 1633-03) Indester (dk) Anders Hanssen
(<=1633-03 ... ) Skattebonde Anders Hansson
Hjälmared 4 Gård 2:
(<=1612 ... <1628-01) Indester (dk) Bengt Lauritzen
Hjälmared 4 Gård 3:
(<=1618 ... =1631-03) Indester (dk) Suend Larssen
Hjälmared 4 Gård 4:
(<=1618 ... ) Indester (dk) Laurs Madssen
Hjälmared 4 Gård 5:
(<=1618 ... <1628-01) Indester (dk) Niels Suendssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Hjälmared 5

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Hjälmared 5:1:
(<=1612 ... <1628-02) Husman (dk) Hans Börressen
(<=1628-02 ... <1630-10) Skräddare Peder Bendtssen
(<=1681 ... 1691) Skattetorpare Olof Toresson *omkring 1657
(1687 ... 1698) Skattetorpare Olof Andersson *före 1649
(<=1698 ... ) Skattetorpare Ingen
(1699 ... 1705) Odaltorpare Ingen
(1718 ... 1722) Ingen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Hjälmared 6

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Hjälmared 6 Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (dk) Anders
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Börre Anderssen
(<=1628 ... ) Stedebonde (dk) Börre Anderssen
Hjälmared 6 Gård 2:
(<1637-10 ... ) Indester (dk) Peder Börresen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Hjälmared 7

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Hjälmared 7 Gård 1:
(<=1612 ... =1629) Indester (dk) Lauritz Hogenssen
(=1629 ... =1630-02) Stedebonde (dk) Lauritz Hogenssen
(=1630-02 ... =1630-10) Indester (dk) Lauritz Hogenssen
(=1630-10 ... =1631-03) Stedebonde (dk) Lauritz Hogenssen
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Lauritz Hogenssen
Hjälmared 7 Gård 2:
(<=1612 ... ) Indester (dk) Henrik Erichssen
Hjälmared 7 Gård 3:
(<=1628-01 ... =1629) Stedebonde (dk) Bendt Pederssen
(=1629 ... =1630-02) Indester (dk) Bendt Pederssen
(=1630-02 ... =1630-10) Stedebonde (dk) Bendt Pederssen
(=1630-10 ... =1631-03) Indester (dk) Bendt Pederssen
(=1631-03 ... <=1634-03) Stedebonde (dk) Bendt Pederssen
(=1634-03 ... ) Stedebonde (dk) Anders Pederssen
Hjälmared 7 Hus 1612-1:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Börge Anderssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Hjälmared by

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Hjälmared Hus 1612-1:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Lauritz Nielssen
Hjälmared Hus 1612-10:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Anders Pederssen
Hjälmared Hus 1612-11:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Hans Olssen
Hjälmared Hus 1612-12:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Anders Torssen
Hjälmared Hus 1612-13:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Jörgen Nielssen
Hjälmared Hus 1612-14:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Albredt Hanssen
Hjälmared Hus 1612-15:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Biörn Bengtssen
Hjälmared Hus 1612-16:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Gertrud Hanses Maka
Hjälmared Hus 1612-17:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Anders Nielssen
Hjälmared Hus 1612-2:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Hans Nielssen
Hjälmared Hus 1612-3:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Erich Anderssen
Hjälmared Hus 1612-4:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Suend Skomakare
Hjälmared Hus 1612-5:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Anders Olssen
Hjälmared Hus 1612-6:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Peder Erichssen
Hjälmared Hus 1612-7:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Joen Olssen
Hjälmared Hus 1612-8:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Oluf Smed
Hjälmared Hus 1612-9:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Helle Tordssen
Hjälmared Hus 1628-1:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Peder Anderssen
Hjälmared Hus 1628-2:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Anders Anderssen
Hjälmared Hus 1628-3:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Börre Anderssen
Hjälmared Hus 1628-5:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Moens Suendssen
Hjälmared Hus 1628-6:
(<=1628-01 ... =1628-07) Indester (dk) Moens
Hjälmared Hus 1628-7:
(<=1628-01 ... =1630-10) Indester (dk) Börre Suendssen
(=1631-03 ... <1633-03) Indester (dk) Börre Suendssen
(<=1636-03 ... ) Indester (dk) Ellen Börjes Maka
Hjälmared Hus 1629-2:
(=1629 ... =1630-02) Indester (dk) Börre Jenssen
(=1630-10 ... =1631-03) Indester (dk) Börre Jenssen