Brukare per fastighet för Salvebo

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Salvebo Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (dk) Niels Lauritzen
(<=1628 ... ) Indester (dk) Niels Anderssen
Salvebo Gård 2:
(<=1612 ... <1633-03) Indester (dk) Arfued Klemendssen
Salvebo Gård 3:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Anders Klemendssen
(<=1628 ... <1633-03) Stedebonde (dk) Anders Klemendssen
(<=1633-03 ... <1637-10) Stedebonde (dk) Olof Anderssen
(<=1637-10 ... ) Stedebonde (dk) Anders Anderssen
Salvebo Gård 4:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Jörgen Pederssen
(<=1628 ... <1636-03) Indester (dk) Erich Pederssen
(<=1636-03 ... ) Indester (dk) Jens Olufssen
Salvebo Hus 1628-1:
(1628-01 ... =1631-03) Husman (dk) Anders Olssen
(<=1634-03 ... ) Indester (dk) Anders Olssen