Vilka är vi

Här kan du hitta personer med anknytning till främst Älvsåker, men även Lindome, Tölö, Fjärås samt Sätila socknar.

Älvsåker har sedan länge kallats "Elsa" i folkmun och gör så fortfarande. Detta är en kvarleva av den danska stavningen Elsager/Elzhagre som anses ha avsett "Elofsåker"

Vi hembygds- och släktforskare som sammanställt materialet är:

  • Ingun Adolfsson för främst Älvsåkers "yttre" rotar
  • Anders R Nilsson för främst Älvsåkers "övre" rotar samt byar i angränsande socknar
  • Berndt-Arne Wernersson för främst Tölö och angränsande socknar
  • Sven D Palm har spårat några av de som lämnat socknen
  • Staffan Börjesson

Kärnan i materialet är personer med något slags anknytning till Älvsåkers socken i norra Halland. Här finns alltså personer som fötts, bott och dött i socknen, men även sådana som under bara en kort period varit exempelvis dräng eller piga på något ställe. Personer födda senare än 1919 finns bara medtagna med namn och födelseår.


Inguns; omfattar Inguns forskning i alla socknar och särskilt personer i byarna Alafors, Lerberg, Kyrkotorp, Kussered samt Älvsåkersby.


Anders; omfattar Anders forskning i alla socknar och särskilt personerna i byarna Hjälmared, Asserdal, Bisterkulla, Frebo, Grisebo, Ramberg, Rågdal, Salvebo, Sjöbo, Långenäs, Öjersbo, Röshult, Bolås, Hallås, Lindås, Fjällebo samt Korndal.


Här finns också uppgifter om alla begravda på den gamla delen av kyrkogården (använd platsen "Älvsåkers kyrka").


B-A:s; omfattar Berndt-Arnes Tölöregister.


Observera att personerna i registren ännu inte har samordnats helt. Därför kan en och samma person finnas med i flera register samt med olika sakuppgifter i de registren. Skulle olika uppgifter om samma person finnas i våra register så bör B-As anses mest trovärdiga tills annat bevisats.


Notera även att våra respektive register ständigt uppdateras utan att det avspeglas i det material som är tillgängligt här. Alla datumangivelser är inte kontrollerade mot kyrkböcker ännu. Kontakta oss gärna om du har några rättelser eller andra synpunkter.